ITSDF

International Technical, Agricultural and Social Development Foundation

CSS Tree Menus Css3Menu.com

 

Image 01

Aandeel nemen in een project


Bij de meeste projecten bestaat de mogelijkheid om, naast het sponsoren, ook een aandeel te nemen in een project. Een dergelijk aandeel geeft u het recht op medezeggenschap.

U kunt kiezen voor een actieve of passieve rol als vennoot. Als actieve vennoot bent u actief betrokken bij de dagelijkse bedrijfsvoering en draagt u ook de gedeeltelijke verantwoordelijkheid. Als passieve vennoot machtigt u het ITSDF om voor u uw belangen te behartigen. De afspraken worden notarieel vastgelegd.

Image 02

Een project adopteren


Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een project u aanspreekt. Zo kan het zijn dat u werkzaam bent in een branche die gelijk of vergelijkbaar is met de branche van het desbetreffende project. Ook kan het zijn dat u kennis heeft van een relevant onderwerp of u op een andere manier verbonden voelt met het project.

In dat geval kan het ITSDF een vriendschapsband tot stand brengen waarbij het sponsoren via het ITSDF loopt. U wordt, door middel van een periodiek rapport, op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen. U hebt dan het recht van medezeggenschap.

Image 03

De belangen van de sponsor


Het ITSDF voelt zich verplicht om zich maximaal in te zetten voor de belangen van de sponsoren en donoren.

 

 

 

Image 04

Een project bezoeken


Als u heeft besloten om sponsor te worden kunt u in contact komen met de initiatiefnemer van het project. U kunt een bezoek brengen aan het project zodat u de initiatiefnemer kunt ontmoeten en kunt zien hoe men werkt. Ook kunt u telefonisch of via Skype in contact komen met de initiatiefnemer als u dat prettiger vindt.

Een verzoek tot contact kunt u indienen bij het ITSDF. Vervolgens wordt het contact georganiseerd en ontvangt u een kosten- en reisschema.

Social media

Vacatures

 

Laatste project

Image 04

Bij zijn recente bezoek aan Togo heeft de voorzitter van de Stichting 10 complete computers aan pastor Daniël overhandigd. De computers zijn beschikbaar gesteld door de Rabobank Groningen, de monitoren, keyboards en bekabeling door het UMCG.